เรียน BUSINESS FUNDAMENTAL แล้วได้อะไร (PART1)

Business Fundamental Program รุ่น 4 จบแล้ว **8 สัปดาห์ที่ธุรกิจคุณจะเปลี่ยนไป ยอดขายที่โตขึ้น 2-3 เท่า มีแผนที่ชัดเจนว่าคุณกำลังอยู่จุดไหน และธุรกิจคุณจะเป็นอย่างไรใน 1-5 ปี ทีมงานทำงานแบบมี KPI ที่ชัดเจน

ประเภทวิดีโอ