คอร์ส Impact Entrepreneur Circle

Mentoring Program ที่สร้างพลังบวกให้กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว สามารถต่อยอดสู่ความยั่งยืน และมีเวลาเพียงพอที่จะสร้างคุณค่าที่ดีกลับคืนให้สังคม เป็นฟันเฟืองกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 1 Year Mentoring Program

  • Business Consult 1 วัน สำหรับวางแผนการทำธุรกิจสำหรับการเดินทางด้วยกัน 1 ปี ร่วมกัน
  • Mentoring Session รับคำปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวเจ้าของกิจการ
  • Wealth Consult ที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความมั่งคั่งให้กับตัวคุณและธุรกิจของคุณ
  • โอกาสในการนำส่งคุณค่าที่ดีคืนสู่สังคมร่วมกัน
  • พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเช่นคุณ ตลอด 1 ปีเต็ม

เกณฑ์ในการรับสมัคร

  1. ธุรกิจที่ทำอยู่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป
  2. มีทีมงานในการทำงาน
  3. เป็นธุรกิจที่มีกำไรและมีงบการเงินของกิจการชัดเจน
  4. มุ่งมั่น ตั้งใจ เอาจริง

ราคา 240,000 บาท

สถานที่ Genius School Thailand ชั้น 7 อาคารวรรณสรณ์
ถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กำหนดการพบปะกัน

เดือนและวันที่ Emerald Circle Enterprise Circle
JAN 14 15
FEB 18 19
MAR 18 19
APR ไม่มีคลาส ไม่มีคลาส
MAY 13 14
JUN 17 18
JUL 15 16
AUG 19 20
SEP 16 17
OCT 14 15
NOV 18 19
DEC New Year Party วันที่ 21 ธ.ค.

สนใจนัดสัมภาษณ์เพื่อร่วมเดินทางไปด้วยกัน