GET Biz ชุมชนในการเรียนรู้ สำหรับผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการที่พัฒนาตัวเองในประเทศไทย ช่วยคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการให้ความรู้เรื่องการเงิน การงานธุรกิจ และสมดุลในชีวิต บนพื้นฐานของการรู้จักตัวเองก่อน

สร้าง Community ผู้ประกอบการที่อยากทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น มากกว่าการให้ คือ การทำให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ เป็นกระบอกเสียง เพื่อช่วยคนอื่น

GET BIZ by wealth space พื้นที่ที่ทำให้ชีวิตของคุณและทีมดีขึ้น workshop คอร์สอบรม ของนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ที่คุณจะสนุกกับการทำธุรกิจมารวมตัวกัน เราแบ่งปันกันในเรื่องที่เกี่ยวกับ การจัดการการเงิน ธุรกิจ และการพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น “ปลดล็อคศักยภาพ ปลุกความมั่งคั่งในตัวคุณ”

หลักสูตร Workshop สัมมนา

  หลักสูตรออนไลน์

กี่ปีแล้วที่คุณตั้งแผนเอาไว้ แล้วยังไม่เป็นไปตามเป้า ?

Wealth Planner คือ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการเวลาของคุณ มันเป็นทั้งปฏิทิน และรวมเอาเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตของคุณมารวมไว้ที่สมุดเพียงเล่มเดียว และที่สำคัญมันสามารถตรวจสอบคืบหน้าได้ทั้งหมดตาม Timeline ที่คุณตั้งเอาไว้

แนวคิด มุมมอง ความเชื่อ บทเรียนที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ ความเข้าใจผิดในอดีตที่ติดตัวกับเรามา สิ่งที่เราถูกสั่งสอนมาในอดีต ซึ่งบ่อยครั้ง เรื่องต่างๆเหล่านี้ ไม่เป็นจริงแล้วในสภาพปัจจุบัน จากการที่เราเป็น Mentor ให้กับนักธุรกิจมามากมาย นี่เป็น 1 ใน ปัญหาหลักของนักธุรกิจ ที่ทำให้ธุรกิจติดขัด ไม่ไปไหน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, executive course, หลักสูตรผู้ประกอบการ
ที่ปรึกษาธุรกิจ

Talent Dynamics ศาสตร์ที่ผ่านการลงมือทำแล้วได้ผลจริง

ด้วยยอดขายระดับ New York Time Bestseller
จากหนังสือ Millionaire Master Plan

Talent Dynamics

หลักสูตรที่จะพาคุณ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ การรู้จักตัวเอง การค้นหาตัวเอง บนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียน และการทำงาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นที่นำมาถ่ายทอดอย่างผ่อนคลายและสนุกสนานด้วยการคำนึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู้ผ่าน Workshop สนุกๆ

ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง และเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น ช่วยใน การสื่อสารองค์กร และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

Talent Dynamics เครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวตนของมนุษย์แต่ละคน
พัฒนามาจากคัมภีร์อี้จิงซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของจีน
นำมาประยุกต์กับศาสตร์จิตวิทยาศึกษาคนของ ‘คาร์ล จุง’ นักจิตวิทยา

จนกลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างได้ดีขึ้น และเลือกทางเดินในชีวิตได้ง่ายขึ้น ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ ของการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อต่อยอดสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ได้แล้วกับหลักสูตร Talent Dynamics..แล้วคุณจะได้รู้ว่าการได้เป็นตัวเองคือสิ่งมีค่าที่สุด ที่จะมอบอิสระ และคุณค่าของคุณได้อย่างทวีคูณ