คุณสัณห์ชัย นักรบ

คุณสัณห์ชัย นักรบ

เจ้าของธุรกิจ Matrix Net Call ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตัล มามากว่า 10 ปี


เป็นที่ปรึกษาและให้บริการดูแลระบบ IT และระบบ Call Center กับลูกค้าทั้งเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันเน้นให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME ไทย ด้วยการส่งมอบเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโซลูชันดิจิทัลยุคใหม่ ที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับ SME ไทย เพื่อให้ธุรกิจไทยแข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน