คุณอรุณี คงถาวร

คุณอรุณี คงถาวร

เป็นอดีต Master Code ของ RTC community Thailand แต่ก่อนเป็นนักธุรกิจขายส่ง อยู่ที่ประตูน้ำและผันตัวเองมาทำธุรกิจของตัวเองเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ ในเวลา 5 ปีกว่าแล้วก็มีธุรกิจก้าวกระโดด

อสังหาตอนนี้เป็นช่วงขาลงแต่จะเป็นผลดีกับผู้มีเงินทุน community ที่สร้างมา 10 ปี RTC community

คน คือ ASSET "ความรู้ โอกาส เวลาข้อมูล partner เงินทุน"