คุณชัชวาล ปุกหุต

คุณชัชวาล ปุกหุต

ผู้ก่อตั้ง branding DIY เป็นหนึ่งผู้สร้าง branding ให้กับคนดังในประเทศไทย ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ให้กับทางองค์กรใหญ่ และภาครัฐ แล้วSME อย่างพวกเราเราด้วย

เราต้องมีความเป็นตัวตนของตัวเองและต้องมี Vision ที่ชัดเจน แล้วจะทำให้ธุรกิจและองค์กรของเราใหญ่ขึ้น

" การลงมือที่ไม่มีวิสัยทัศน์คือการล้มเหลว"