คุณปุถุชน ศิริมงคลลาวัลย์

ตำแหน่งผู้สอน

  • ชุมชนนักธุรกิจยุคใหม่

คุณปุถุชน ศิริมงคลลาวัลย์

"ยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องทำสิ่งที่ถนัดและสำคัญ สิ่งที่ไม่ถนัดและสำคัญ ต้องให้เพื่อนช่วย สิ่งที่เราถนัด แต่ไม่สำคัญกับเรา แต่สำคัญดับคนอื่น เราต้องช่วยเหลือ"