คุณแอน - สุภาวดี โพธิ์ศิริ

คุณแอน - สุภาวดี โพธิ์ศิริ

"สิ่งที่เราทำการบ้าน มันคือธุรกิจของเรา มันคืออนาคตของเรา เพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำ พี่พี่Mentor เป็นคนที่ทำธุรกิจจริง ซึ่งพี่พี่เขามี Passion บางอย่างที่ลงมาช่วย SMEs และ SMEs ก็จะช่วยคนถัดๆไป"