คุณเปา - กฤษเรศ สุวรรณจินดา

คุณเปา - กฤษเรศ สุวรรณจินดา

"ในความสามารถของคนหนึ่งคน อาจจะมีความสามารถ 10 แบบ เราสามารถ Release ความสามารถ 10 แบบ ออกมาเป็นธุรกิจได้"