คุณนพ - มานพ เลิศทวีทรัพย์

คุณนพ - มานพ เลิศทวีทรัพย์

"ธุรกิจ หนึ่งธุรกิจ มันไม่ใช่แค่ความสามารถของเราอย่างเดียว แต่มันต้องดูปัจจัยหลายๆอย่าง ถ้าคุณรู้ตัวตนว่าคุณเป็นอย่างไร คุณจะสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม นี่คือหัวใจสำคัญ ของคลาสนี้"