ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz

ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz

"แกนของคอร์สนี้ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เราเรียนรู้แค่ 10%จากเนื้อหา แต่ 90%ที่เหลือในแต่ละสัปดาห์ เราต้องไป Learning by Doing ทำกับมันจริงๆ ลงมือทำกับมันจริงๆ เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด"