คุณจิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

คุณจิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

"ที่นี่จับเราเข้าระบบ เหมือนเข้าสู่โรงเรียนธุรกิจ ทำให้รู้ว่าต้องทำอะไร ต้องเตรียมอะไร ผมรู้สึกว่า ผมสบายใจมากขึ้น ที่เห็นภาพธุรกิจตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมั่นใจที่จะก้าวต่อไปครับ"