คุณสุรดา เลิศเกศราธรรม

คุณสุรดา เลิศเกศราธรรม

"ทำธุรกิจมานาน ลูกน้องก็มีแล้ว แต่ธุรกิจก็ยังโตได้ไม่สุด ! ระบบหลังบ้านยังวุ่นวาย ทีมก็ยังปล่อยมือไม่ได้ เข้าสัมมนามาที่ช่วยเรื่องธุรกิจมาก็มาก"