ปลดล๊อคศักยภาพสำหรับผู้บริหาร
ที่ปรึกษาธุรกิจ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

About US

จุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจคือทำให้เกิดความยั่งยืน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมาจากการมอบสินค้า หรือบริการ ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความสุข  ดังนั้น การช่วยเหลือให้ธุรกิจของคนไทยประสบความสำเร็จ ก็เป็นการสร้างความสุข และความมั่งคั่งให้กับคนไทย และ ประเทศไทยของเรา

เราเชื่อว่า ความมั่งคั่ง หรือ Wealth ที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่การที่มีเงินทองร่ำรวย มากมาย  แต่มันคือการที่ คุณมีทุกสิ่งที่อย่างที่คุณปรารถนาและที่มีความหมายอย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน

สำหรับของเรา มันคือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพที่แข็งแรง การมีทรัพย์สิน เงินทองที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่เป็นภาระแก่ใคร การได้ช่วยเหลือ ส่งต่อความสุขให้กับผู้คนรอบข้างและสังคม  นี่คือนิยามความมั่งคั่งของเรา แล้วนิยามความมั่งคั่งของคุณ คืออะไร?

ดังนั้น ด้วยความเชื่อทั้ง 2 ข้อนี้ GET Biz by wealth space พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจ จึงถือกำเนิดขึ้น จากนักธุรกิจ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ พบความมั่งคั่งในแบบฉบับของตนเองแล้ว และอยากส่งต่อความสุข ความมั่งคั่งให้กับนักธุรกิจท่านอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่า เมื่อนักธุรกิจประสบความสำเร็จ เค้าเหล่านั้น จะส่งต่อความสำเร็จ ความสุขให้กับคนในครอบครัว  ทีมงาน และ ลูกค้า เป็นเหมือนเทียนที่ส่องสว่าง และช่วยจุดเทียนเล่มต่อไปให้สว่างขึ้น เมื่อนั้นประเทศของเราก็จะสว่างสดใสเช่นกัน

แน่นอนว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมีผู้เดินทางร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์มากมาย และเรายังคงเปิดรับผู้ที่ต้องการมาร่วมเดินทางในเส้นทางสู่ความสำเร็จนี้ไปกับเรา เพื่อคนไทย เพื่อธุรกิจไทย  และเพื่อประเทศไทยของเรา

เราออกแบบหลักสูตรนี้ เฉพาะสำหรับ บริษัทและองค์กรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและการทำงาน อย่างต่อเนื่องและมีความสุข
getbiz thailand เราเชี่ยวชาญเรื่องทักษณะด้านคนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนในองค์กรและคนในบริษัท ที่ต้องทำงานร่วมกัน
เราเป็นบริษัทที่ฝึกอบรมครบวงจร ทั้ง Training coaching consulting เรามีผลงานการอบรมในองค์กรและบริษัทมากมาย กว่า 200 บริษัท เช่น

บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด
บริษัท โซลูชั่น โพเทนเชียล จำกัด
บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
บริษัท บางกอก ยูนิตี้ ทรานสปอร์เตชั่น จำกัด
บริษัท ไพ อาร์ สแควร์ จำกัด
GM ADVANCE MEDIA
NYX Cable Co.,Ltd
Golden time printing Co.,ltd
Cutekem Co.,Ltd

หลักสูตรของเราแตกต่างกับที่อื่นอย่างไร
หลักสูตรของเรา เป็นการเรียนแบบใหม่ที่สามารถเข้าใจ และนำไปปฎิบัติได้จริง มากกว่าการเรียนแบบเก่าๆ เช่นการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นจริงที่คุณเผชิญอยู่ ให้ได้แก้ปัญหาได้จริง ไม่ได้เรียนรู้จากเคสของคนอื่น
มีกระบวนการเรียนรู้ ที่ออกแบบมาพิเศษ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติผู้เข้าอบรม เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำ ประสบการณ์ และได้เรียนรู้กันซึ่งและกันจากผู้อบรม ตกผลึกจน สามารถเข้าใจตนเองได้อย่างลึกซึ้ง แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้อย่างยั่งยืน โดยมีมาตรฐานในการวัดและประเมินผลได้
เราออกแบบหลักสูตรโดยประยุกต์ ศาสตร์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ 5ศาตร์ เข้าด้วยกัน
หลักจิตวิทยาเชิงบวก
หลักวิทยาศาสตร์สมอง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
หลักการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การคิดแบบบูรณาการ

การสื่อสารองค์กร สร้างทีม
การสื่อสารองค์กร สร้างทีม

บริการของเรา

Business Experience Sharing

การแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ และการทำธุรกิจ แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

Business “Owner” Training

หลักสูตรสำหรับเจ้าของกิจการ

มุ่งเน้นสร้างยอดขาย เพิ่มกำไร และการบริหารทีมงาน

Business “Owner” Mentoring

พื้นที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับกิจการ

มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งให้เจ้าของธุรกิจ และการสร้างคุณค่าดีๆคืนสู่สังคม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, executive course, หลักสูตรผู้ประกอบการ

Talent Dynamics ศาสตร์ที่ผ่านการลงมือทำแล้วได้ผลจริง
ด้วยยอดขายระดับ New York Time Bestseller จากหนังสือ Millionaire Master Plan

หลักสูตรที่จะพาคุณ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ การรู้จักตัวเอง การค้นหาตัวเอง บนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียน และการทำงาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นที่นำมาถ่ายทอดอย่างผ่อนคลายและสนุกสนานด้วยการคำนึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู้ผ่าน Workshop สนุกๆ

ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง และเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น ช่วยใน การสื่อสารองค์กร และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

Talent Dynamics เครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวตนของมนุษย์แต่ละคน
พัฒนามาจากคัมภีร์อี้จิงซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของจีน
นำมาประยุกต์กับศาสตร์จิตวิทยาศึกษาคนของ ‘คาร์ล จุง’ นักจิตวิทยา

จนกลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างได้ดีขึ้น และเลือกทางเดินในชีวิตได้ง่ายขึ้น ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ ของการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อต่อยอดสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ได้แล้วกับหลักสูตร Talent Dynamics..แล้วคุณจะได้รู้ว่าการได้เป็นตัวเองคือสิ่งมีค่าที่สุด ที่จะมอบอิสระ และคุณค่าของคุณได้อย่างทวีคูณ