ที่ปรึกษาธุรกิจ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

แนะนำ Mentor

คุณเอมิสา รักสยาม
AMISA RAKSIAM

ชื่อเล่น : ฝ้าย / FAI

ตำแหน่งปัจจุบัน

STYLE & IMAGE CONSULTANT
PRESENTATION TRAINER

ประวัติการสอน

1. 15 years experience in tv presenter & fashion tv
2. 4 years experience in soft skills training

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

1. บรรยายเชิงปฏิบัติการโครงการ Cj Workshop Chicchannel CJ Search
2. อาจารย์พิเศษ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Presentation” คณะมัฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 รุ่น
3. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสน่ห์และการสื่อสารอารมณ์” มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
4. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารองค์กรด้วยการแต่งตัว” Starmark Group
5. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Inner Work” FWD ประกันชีวิต
6. อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
7. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การพูดเจรจาและการโน้มน้าว” สำนักงานทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ 3 รุ่น
8. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์” พฤกษา เรียลเอสเตท 12 รุ่น
9. วิทยากรพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร” Major Development Estate
10. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Train the trainer – Public Speaking” สมาคมธนาคารไทย
11. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” East Water Group 2 รุ่น
12. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Your Style MC Presentation” East Water Group 2 รุ่น
13. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะมัฑณะศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Public Speaking & Presentation” นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
16. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Personality Development AIA & BBL” 19 รุ่น
17. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Dress Up like a Pro” P-pac Team
18. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Personal Branding & Your Image” Genius School Thailand
19.บรรยายเชิงปฏิบัติการ “Mind Personality&Presentation” Cloud Floor/ Kernal Design Studio / Marchten Design

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

– CERTIFICATED OF IMAGE CONSULTANT, LONDON IMAGE INSTITUTE, UK
– Certificated Genius School Family Consultant (Talent Dynamic)
– Certificated of Self Expression and Healing Drama Therapy and Psychodrama Workshop by Joel Gluck


หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, executive course, หลักสูตรผู้ประกอบการ

Talent Dynamics ศาสตร์ที่ผ่านการลงมือทำแล้วได้ผลจริง
ด้วยยอดขายระดับ New York Time Bestseller จากหนังสือ Millionaire Master Plan

หลักสูตรที่จะพาคุณ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ การรู้จักตัวเอง การค้นหาตัวเอง บนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียน และการทำงาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นที่นำมาถ่ายทอดอย่างผ่อนคลายและสนุกสนานด้วยการคำนึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู้ผ่าน Workshop สนุกๆ

ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง และเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น ช่วยใน การสื่อสารองค์กร และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

Talent Dynamics เครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวตนของมนุษย์แต่ละคน
พัฒนามาจากคัมภีร์อี้จิงซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของจีน
นำมาประยุกต์กับศาสตร์จิตวิทยาศึกษาคนของ ‘คาร์ล จุง’ นักจิตวิทยา

จนกลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างได้ดีขึ้น และเลือกทางเดินในชีวิตได้ง่ายขึ้น ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ ของการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อต่อยอดสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ได้แล้วกับหลักสูตร Talent Dynamics..แล้วคุณจะได้รู้ว่าการได้เป็นตัวเองคือสิ่งมีค่าที่สุด ที่จะมอบอิสระ และคุณค่าของคุณได้อย่างทวีคูณ