ที่ปรึกษาธุรกิจ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

แนะนำ Mentor

คุณชมพูนุท นิตตะโย
Chompunoot Nittayo (Chompoo)
Marketing Manager

ประวัติการสอน

Mentor Business Fundamental: Promotion Flow
Mentor Branding DIY: Brand Management
วิทยากรในเรื่องการควบคุมแบรนด์, การเข้าใจลูกค้า และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ Artistry Amway

ประวัติการทำงาน

อดีตนักนักวางแผนประชาสัมพันธ์จากบริษัท PC&Associate Consulting ดูแลลูกค้าสื่อสารอุตสาหกรรม IT เป็นหลักโดยดูแลให้แบรนด์ Sanook Oracle และบริษัท IT ชั้นนำอื่นๆ

อาชีพปัจจุบัน

ตำแหน่ง Marketing Manager ที่บริษัท Extrasunday ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้าในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การศึกษา ภาครัฐ และ SME ในการสร้างแบรนด์และทำการตลาด

นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

การทำธุรกิจก็คือการช่วยเหลือผู้คน ยิ่งเราสามารถสร้างธุรกิจที่ดีทีช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่ สังคมของเราก็จะดียิ่ง ขึ้นรายได้และผลตอบแทนต่างๆจะตามมาเอง ซึ่ง จะทำให้ทั้งเรา คู่ค้าและทีมงานได้ทำในสิ่ง  ที่มีคุณค่า มีความสุข และทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงมากขึ้น ไม่ให้ต่างชาติเข้ามายึดประเทศเราไปได้

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, executive course, หลักสูตรผู้ประกอบการ

Talent Dynamics ศาสตร์ที่ผ่านการลงมือทำแล้วได้ผลจริง
ด้วยยอดขายระดับ New York Time Bestseller จากหนังสือ Millionaire Master Plan

หลักสูตรที่จะพาคุณ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ การรู้จักตัวเอง การค้นหาตัวเอง บนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียน และการทำงาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นที่นำมาถ่ายทอดอย่างผ่อนคลายและสนุกสนานด้วยการคำนึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู้ผ่าน Workshop สนุกๆ

ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง และเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น ช่วยใน การสื่อสารองค์กร และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

Talent Dynamics เครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวตนของมนุษย์แต่ละคน
พัฒนามาจากคัมภีร์อี้จิงซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของจีน
นำมาประยุกต์กับศาสตร์จิตวิทยาศึกษาคนของ ‘คาร์ล จุง’ นักจิตวิทยา

จนกลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างได้ดีขึ้น และเลือกทางเดินในชีวิตได้ง่ายขึ้น ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ ของการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อต่อยอดสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ได้แล้วกับหลักสูตร Talent Dynamics..แล้วคุณจะได้รู้ว่าการได้เป็นตัวเองคือสิ่งมีค่าที่สุด ที่จะมอบอิสระ และคุณค่าของคุณได้อย่างทวีคูณ